Category Archives: Wizja dla Radłowa

Bogactwo Rzeki – wizje zagospodarowania koryta Dunajca, kaskady wodne, małe elektrownie i sporty motorowe.

Polska wykorzystuje tylko 17% potencjału rzek do produkcji energii elektrycznej. „Zasoby wodne w Polsce są na bardzo niskim poziomie, porównywalnym do Egiptu” – mówi Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie…