Tag Archives: Płatne praktyki absolwenckie

Płatne praktyki absolwenckie w Urzędach Skarbowych woj. Małopolskiego

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyki absolwenckiej. Praktyki absolwenckie są realizowane na zasadach określonych ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. (Dz. U….