Tag Archives: ogłoszenie

Ogłoszenie

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Radłowie zaprasza na zebranie rodziców uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, którego celem będzie omówienie spraw związanych z utworzeniem…

Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami  atmosferycznymi wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Miejskim w Radłowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września…

Ogłoszenie

Burmistrz Radłowa informuje, że w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów, w czasie przerwy świątecznej, w dniach 22, 23, 29, 30 i 31 grudnia 2014 r., będą prowadzone…