Tag Archives: Nieprawidłowości

Nieprawidłowości w Gminie. Część 2

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 38   –       umorzenie przez Burmistrza Radłowa Zarządzeniem Nr 232.2012 z dnia 21.12.2012 r. należności w kwocie 370.097,60 zł wraz z odsetkami, wynikającej z…