Tag Archives: Imigranci

Jak odebrano 1,26 milionów zł repatriantom, by dać uchodźcom.

“Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażanie pozytywnej opinii w sprawie zmiany przeznaczenia: (…) kwoty 1.266.000 zł pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa w poz. 13 – Pomoc repatriantów” –…

“Sprzedawczyki Polacy” i “koniec Grupy Wyszehradzkiej”

Główny dziennik słowacki “Hospodarskie noviny” na swoim portalu internetowym podkreśla odstąpienie Polski od pozostałych członków grupy Wyszehradzkiej w sprawie imigrantów: “Za [przyjęciem uchodźców – red.] głosowali przedstawiciele wszystkich krajów za…