Category Archives: Instytucje

Niepubliczne Niepłatne Przedszkole w Zdrochcu

Niepubliczne Niepłatne Przedszkole w Zdrochcu powstało 1 września 2011r. Funkcjonuje ono zgodnie z Nową Ustawą o Systemie Oświaty i Zarządzeniem MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych. Naszymi przedszkolakami są dzieci…

Sieć biblioteczna w Gminie Radłów

Sieć biblioteczna w Gminie Radłów (9.729 mieszkańców) liczy obecnie pięć placówek. Księgozbiór w nich zgromadzony (po wielu głębokich selekcjach) przekracza 61 tys. woluminów. Obejmuje wydawnictwa z zakresu literatury pięknej, polskiej…

Dom Kultury w Biskupicach Radłowskich

Dom Kultury w Biskupicach Radłowskich jest wielofunkcyjną instytucją kulturalną oferującą szereg zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Od września 2014 roku trwają warsztaty wschodnich sztuk walk Kung-Fu w dwóch grupach:…

LGD Przedgórze …

Stowarzyszenie “Kwartet na Przedgórzu” jest Lokalną Grupą Działania (LGD) odpowiedzialną za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnerstwem publiczno-prywatnym i jest oddolną inicjatywą mieszkańców chcących aktywnie działać…