Category Archives: Historia

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele…

Historia byłej szkoły podstawowej im. Bł. Karoliny w Wał Rudzie

„Oświata, to dźwignia moralna i materialna ludu, błąkająca się po zakątkach Małopolski dostała się i do Wał – Rudy. Dzięki energicznym staraniom Wielmożnego Pana Jasiewicza, cesarsko – królewskiego inspektora szkolnego…

W Dniu Wszystkich Świętych.

Panie w Łaskawości Swojej nie pozwól nam zapomnieć o Szczątkach Żołnierzy Niezłomnych złożonych w mogiłach okrytych tajemnicą ich miejsca  i Tych odnajdowanych po wielu dziesiątkach lat dla poświadczenia prawdy i radości najbliższych…

Spotkanie z Kajetanem Rajskim i Kazimierzem Jachimkiem

Fragment z “Wilcząt 2”: – Gdy ojciec zginął, wszyscy -oprócz babci – byliście w więzieniu lub w domu dziecka. Kto z Was pierwszy został aresztowany? – Najpierw aresztowali mamę, na…

Czy Radłów miał wodociągi 300 lat temu?!

Niezwykłego odkrycia dokonano w Radłowie. Podczas przypadkowego szukania dobrej ziemi do ogródka  jeden z mieszkańców Radłowa natrafił na dziwny okorowany pień. Znalazcę zaciekawiło łączenie między dwoma pniami. Wezwany pracownik gminny…

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 r. – Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. 221 lat temu była to druga na…

Czy znasz historię polskich barw narodowych?

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Święto zostało zostało ustanowione w 2004 roku. Ciekawostką jest fakt, że tego dnia obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Skąd…

13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił je poprzez aklamację 14 listopada 2007 roku, a jego przesłaniem jest oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Dzień…

Dziś, w Wielki Piątek, mija 75 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

75 lat temu NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Na mocy decyzji władz ZSRR wymordowano też obywateli polskich uwięzionych na zajętych przez Sowietów terenach…

Radłowski Dzień Żołnierzy Wyklętych

Na Radłowski Dzień Żołnierzy Wyklętych zaprasza 19  marca o godzinie 12.00 do swojej siedziby Miejska Biblioteka Publiczna w Radłowie (pl. Kościuszki 3, ratusz, I p.). W programie spotkania przewidziano promocję…