Roman Nowak: Nie ma lepszych i gorszych

Najbiedniejsza gmina w Polce…

Jest to pokłosie tego, że od 8 lat nie mamy zlokalizowanej na naszym terenie strefy ekonomicznej. Według rankingu magazynu ,,Wspólnota” Radłów znalazł się na szczycie niechlubnego rankingu najbiedniejszych samorządów w Polsce. Co daje strefa ekonomiczna? Poza miejscami pracy wpływ z tytułu podatków, który co roku zasila budżet samorządu. Poza tworzeniem strefy należy budować klimat dla rozwoju przedsiębiorczości. Jeśli zostanę burmistrzem Miasta i Gminy Radłów młodzi przedsiębiorcy będą mogli zakupić grunt po dobrej cenie, zostaną otoczeni opieką administracyjną, która pozwoli im przebrnąć przez pierwsze bariery budowania podstaw biznesu oraz zostaną zwolnieni na dwa lata z podatków. Nie zapominam też o większych inwestorach, którzy mogą w Radłowie lokować swój kapitał. Również w tym wypadku jako Urząd Miejski zrobimy wszystko, aby stworzyć komfortowe warunki do inwestowania. O takim stanie finansowy gminy w ogromnej mierze decyduje też zadłużenie naszej gminy, a ono napewno nie jest małe , zadaję pytanie dlaczego ?

Kanalizacja

Kolejnym aspektem życia w naszej gminie, który szwankuje jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej. We wrześniu w 2016 roku uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie została pomniejszona aglomeracja gminy i z projektu kanalizacji zostały wyłączone wszystkie wioski w północnej części gminy. Motywowano to tym, że nie ma rlmów na km. Wyłączono zatem Przybysławice, Zdrochec, Wał-Rudę, Zabawa, Glów, Marcinkowice, Sanoka, Łęka Siedlecka, Brzeźnica i Siedlec. Perspektywa rozwoju kanalizacji w takim układzie dla wspomnianych miejscowości jest znikoma. Jedynym rozwiązaniem jest kosztowne przyłączenie do aglomeracji tarnowskiej. Zatem mieszkańcy musieliby płacić rachunki jak w Tarnowie. Poprzednik obecnego burmistrza przygotował pięcioletni plan skanalizowania połowy gminy. Niestety poza dokonczeniem kanalizacji w Radłowie, skanalizowano Niwkę i Wolę Radłowską i co dalej ?. Trzeba stworzyć nowy projekt i objąć siecią kanalizacyjną wykluczone do tej pory miejscowości. Kolejną kwestią jest dowóz ścieków samochodem do oczyszczalni. Horrendalne rachunki, mimo że gmina dopłaca ponad 1 zł do m3 skanalizowanych ścieków, ponoszą mieszkańcy nieskanalizowanych wsi. Czas to zmienić! Teraz wygląda to tak, że jedni korzystają i odprowadzają ścieki za pomocą zestawu asenizacyjnego płacąc duże rachunki. Inni natomiast działają na własną rękę. Nie powinno być zatem lepszych i gorszych.

Promocja

Warto też stworzyć jasną strategię promocji gminy. Aby to uczynić należy powołać odpowiedni zespół osób odpowiedzialnych za komunikację z mediami i podmiotami biznesowymi. Nie może być tak, że burmistrz jednoosobowo zarządzać promocją. Dziś wygląda to tak, że promocja jest, ale burmistrza, a nie gminy. Środki przeznaczone na promocję gminy przez ostatnie lata były wręcz marnowane. Dowodem na to jest chociażby niezadowalająca frekwencja podczas wydarzeń gminnych. Wiem jak to zmienić i odwrócić ten niekorzystny trend.

OSP

Wszystkie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Radłów powinny się rozwijać. Dziś bywa z tym różnie. Należy zwiększyć pulę środków, które umożliwią profesjonalne doposażenie jednostek OSP, tak aby służyły społeczeństwu naszej gminy. Musimy sięgać po środki zewnętrzne, aby rozwijać mniejsze jednostki OSP. Nie dopuszczę do wygaszania jednostek, wręcz odwrotnie, będę walczył o każdą złotówkę na rozwój infrastruktury.

BISKUPIANIE

Na koniec chciałbym pogratulować Zespołowi Regionalnemu BISKUPIANIE, który w miniony weekend obchodził okrągły jubileusz dziesięciolecia działalności. Życzę członkom zespołu dalszych sukcesów i jednocześnie dziękuję za ubogacanie swoimi występami uroczystości gminnych i kultywowanie lokalnej tradycji. Życzę kolejnych dziesięcioleci!