300 + dla każdego dziecka bez względu na dochody w rodzinie

“Dobry start”, czyli wyprawka 300 plus – premier podpisał rozporządzenie
1 czerwca 2018 premier podpisał rozporządzenie dotyczące programu “Dobry start”. Uczniowie w Polsce otrzymają 300 zł dofinansowania do wyprawki szkolnej. Wyprawka 300 plus będzie wypłacana bez względu na dochody w rodzinie.

Dobry start”. Wyprawka 300 zł na dziecko
Jeszcze w roku szkolnym 2018/2019 ma rozpocząć się wypłacanie funduszy w ramach programu “Dobry start”. Zakłada on, że 300 zł dofinansowania wyprawki otrzymają raz w roku uczące się dzieci, bez względu na dochody w rodzinie.

Dla kogo 300 zł wyprawki
Dofinansowanie ma przysługiwać od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia przez ucznia 20. roku życia. Jeśli ma on orzeczenie o niepełnosprawności, 300 zł wyprawki otrzyma do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie będzie przyznawane raz w roku
“Dobry start” nie obowiązuje kryterium dochodowe, dofinansowanie wyprawki uczniowie otrzymają bez względu na dochody w rodzinie
Nie będzie mieć znaczenia także liczba dzieci w rodzinie
Kiedy wystartuje program “Dobry start”?
Pierwsze świadczenia w ramach programu “Dobry start” zostaną wypłacone już niedługo – aby 300 zł dofinansowania wyprawki wykorzystano na zakupy rzeczy niezbędnych w roku szkolnym 2018/2018. Wnioski o wypłatę 300 plus będzie można składać już niebawem

od 1 lipca w formie elektronicznej
od 1 sierpnia w formie papierowej
Będą one przyjmowane do 30 września.