Bałagan w dokumentacji ? – Czy Gminę stać na to aby nasze wspólne pieniądze były przeznaczane na ewentualne kary za niedbalstwo?

Otrzymaliśmy niepokojąca informacje od mieszkańca dotyczącą bałaganu w dokumentacji z inwestycji.

Prosimy osobę odpowiedzialną za nadzór nad inwestycjami w UG Radłów o wyjaśnienie pod postem. Czy inwestycje do których mogły zostać zagubione dzienniki budów mogą być potraktowane jako samowola budowlana i jakie z tego tytułu mogą być konsekwencje finansowe dla Gminy.

źródło: mieszkaniec Gminy Radłów