Wybory samorządowe 2018. Wójt, burmistrz i prezydent miasta będzie mógł rządzić tylko przez dwie kadencje

Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ordynację wyborczą i wiadomo, że tej jesieni przy urnach czekają nas spore zmiany. Nowe prawo przede wszystkim wprowadza dwukadencyjność w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oznacza to, że będą oni mogli zajmować swoje stanowiska tylko przez dwie kadencję i nie będą mogli startować na wójta lub burmistrza trzeci raz z kolei.

Dwukadencyjność nie będzie działa wstecz. To oznacza, że dwie kadencje będą liczone od jesieni 2018 roku. Kolejna poważna zmiana, to wydłużenie kadencji radnych i włodarzy. Zamiast dotychczasowych 4 lat będzie 5-letnia kadencja. Tak samo będzie w przypadku rady i władz powiatów i województw. Nie będzie już można kandydować do różnych organów samorządowych. To oznacza, że kandydaci na prezydentów miast nie będą mogli stratować w wyborach do sejmiku.

Źródło:Gazeta Lubelska