Sprawy Mieszkańców Gminy Radłów

Prosimy o informację dotyczącą inwestycji przy ZS w Radłowie i UG Radłów.

1. Czy termin wykonania prac przy ZS w Radłowie i UG Radłów został przekroczony?

Źródło:profil fb Zbigniew Mączka