Płatne praktyki absolwenckie w Urzędach Skarbowych woj. Małopolskiego

4914Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyki absolwenckiej.

Praktyki absolwenckie są realizowane na zasadach określonych ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052).

Więcej informacji tutaj.

Źródło:Starostwo Powiatowe w Tarnowie