Konkursy ofert na wybór realizatorów programów profilaktycznych i polityki zdrowotnej

informacjaZarząd Powiatu Tarnowskiego ogłasza:
II konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. “Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” w 2016 roku
II konkurs ofert na wybór realizatorów programu pn. “Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2016 roku

Konkursy ofert skierowane są do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). Ostateczny termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2016 r. o godzinie 15:30.

Szczegóły dotyczące II konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. “Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” w 2016 roku dostępne są tutaj.

Szczegóły dotyczące II konkursu ofert na wybór realizatorów programu pn. “Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2016 roku dostępne są tutaj.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowie