Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy – rekrutacja do projektu

niep_ryn_prStowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza rekrutację do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.


Termin rekrutacji: od 27 czerwca do 8 lipca 2016 roku, w godz. 9:00-15:00.

Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

– w wieku 30+;
– niepełnosprawne, posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
– mieszkające na terenie Województwa Małopolskiego;
– bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby opiekujące się osobami zależnymi.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu: http://niepelnosprawninarynkupracy.pl