Pogoda: INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

burza-752x440INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 19

Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie – zlewnia Skawy, Raby, Dunajca, Ropy
Ważność: od 2016-06-02 09:00:00 do 2016-06-03 09:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (punktowo również o charakterze burzowym) w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa i w zlewniach zurbanizowanych, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2016-06-02 08:15:00
Synoptyk: Karolina Wolanin

Źródło:Instytut Meteorologii