Wzrost zaufania do Policji, spadek przestępczości i większa skuteczność oraz efekty małopolskiej Policji

11103130_843938752342744_8049305881356286415_o_3_0_0_0ZAUFANIE  i POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Według danych CBOS-u opublikowanych w połowie marca br. Policja jest służbą mundurową najwyżej ocenianą przez Polaków. Wskaźnik dobrej oceny pracy policjantów – 72%, jest najwyższy od trzech lat. Najniższy w historii prowadzonych badań jest natomiast wskaźnik negatywnych wskazań respondentów pytanych o tę kwestię.

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że w naszym kraju żyje się bezpiecznie i dotyczy to również Małopolski.

Na taki obraz Policji i poczucie bezpieczeństwa Polaków pracują policjanci wszystkich pionów w każdym województwie. Małopolscy policjanci również podejmują wysiłki, by Polacy i odwiedzający nasz region turyści mogli czuć się bezpiecznie.

Potwierdzeniem tych starań jest fakt, że większość ankietowanych turystów – zwłaszcza z zagranicy – chce powrócić do Krakowa i Małopolski a także deklaruje, że będzie polecał Kraków jako atrakcyjne miasto swoim znajomym.

MNIEJ PRZESTĘPSTW, WIĘKSZA WYKRYWALNOŚĆ

Praca policjantów pionów kryminalnych i dochodzeniowo – śledczych przynosi efekty przekładające się na systematyczny spadek przestępczości – w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku odnotowaliśmy kolejne obniżenie liczby przestępstw w Małopolsce, o 4.36 % w porównaniu do zeszłego roku.

Zwalczanie przestępczości to nie tylko rozbijanie zorganizowanych struktur przestępczych, ale także likwidowanie tzw. przestępczości pospolitej, tej najbardziej odczuwanej przez mieszkańców regionu.  W ostatnim czasie nastąpił wzrost wykrywalności w kategoriach takich jak np. kradzieże (wzrost o 7.5 %), bójki (wzrost o prawie 3.5 %), rozboje (wzrost aż o 20.6 %) czy uszkodzenie rzeczy (2.4 %).

Policyjni „poszukiwacze” zatrzymali  przez pierwsze 3 miesiące bieżącego roku aż  1.742 sprawców przestępstw ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, w tym 173 poszukiwanych listami gończymi.

Eksperci Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wspierając pracę wykrywczą służb kryminalnych, wykonali prawie tysiąc ekspertyz do różnych spraw

SZYBKA REAKCJA I RATOWANIE ŻYCIA

10 minut i 55 sekund – tyle średnio potrzebowali małopolscy policjanci, aby dotrzeć na miejsce pilnych zdarzeń, na przykład, gdy zagrożone było czyjeś zdrowie lub życie. W pierwszym kwartale br. podjęli blisko 13 000  takich interwencji.

Małopolscy policjanci niejednokrotnie ratowali życie ludzkie, nie tylko podejmując interwencje ale także udzielając pomocy przedmedycznej – na przykład osobom zagrożonym wychłodzeniem, osobom tonącym czy w czasie pożarów. Profesjonalne przygotowanie i umiejętności ratownicze przydatne okazywały się także w wypadkach drogowych, gdy dla rannych osób liczyła się każda sekunda.

Policjanci  z Małopolski, dbając o bezpieczeństwo w regionie, wykonali 108.641 służb patrolowych, ta liczba wzrasta sukcesywnie z każdym rokiem, co jest odpowiedzią m.in. na oczekiwania społeczne mieszkańców województwa małopolskiego.

Policjanci z komórek tzw. „poszukiwań celowych” w pierwszym kwartale br.  odnaleźli blisko 330  osób zaginionych

BEZPIECZNIEJ NA MAŁOPOLSKICH DROGACH

Pozytywnie zaowocowały także starania policjantów ruchu drogowego – na małopolskich drogach było bezpieczniej.  Odnotowaliśmy mniej wypadków drogowych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku ( spadek o 4 %).  Mniej było także ofiar śmiertelnych (aż o 15.5 %) oraz osób rannych (3.4 %).
Policjanci małopolskiej drogówki, jak zwykle, bardzo restrykcyjnie traktowali pijanych kierowców – przeprowadzili ponad pół miliona (597.568) badań na zawartość alkoholu w organizmie, dzięki czemu ujawnili 1.833 nietrzeźwych kierujących, którzy za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu odpowiadać będą przed sądem.
Coraz częściej policjanci ujawniali także osoby, które wsiadały za kierownicę samochodu będąc pod wpływem środków psychoaktywnych  – tylko policjanci krakowskiej drogówki zatrzymali 106 kierowców znajdujących się pod działaniem narkotyków (pod tym względem jesteśmy najbardziej skuteczni w kraju). 
Zdecydowane działania podejmowane były także wobec piratów drogowych – małopolscy policjanci zatrzymali 419 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.    

Policjanci z pionu prewencji i ruchu drogowego systematycznie prowadzą szkolenia tematyczne adresowane do różnych grup społecznych, ukierunkowane m.in. na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo seniorów, unikanie zagrożeń przez dzieci czy bezpieczeństwo w sieci

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

W I kwartale br. małopolscy policjanci zabezpieczali  aż 140 imprez masowych odbywających się w naszym województwie.  Do działań tych zaangażowano (na zasadzie wielokrotności) 5. 735 policjantów.  Nie odnotowaliśmy ani jednego, poważnego  incydentu chuligańskiego,  który zakłóciłby przebieg imprezy.
Policjanci reagowali natomiast zdecydowanie na inne przejawy łamania prawa, jakie pojawiały się na przykład poza miejscem zorganizowanej imprezy masowej – zatrzymanych zostało 30 osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw oraz 12, które dopuściły się różnych wykroczeń.

KONTYNUACJA

W bieżącej pracy policjanci kontynuują działania związane ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej oraz tej pospolitej.  Policjanci ruchu drogowego i prewencji podejmują inicjatywy na rzecz zwiększenia świadomości unikania różnego rodzaju zagrożeń jak też wspierają pracę funkcjonariuszy kryminalnych w codziennych patrolach i dbaniu o porządek publiczny.

Trwają także przygotowania do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, – funkcjonariusze zaangażowani w to przedsięwzięcie dopracowują szczegóły policyjnej operacji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Źródło: Policja Tarnów