Gmina Radłów – Rodzina 500+

500Komunikat  dla osób ubiegających się od 1 kwietnia 2016 o przyznanie świadczenia 500 zł na dziecko

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 195) wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach, którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie mając na uwadze usprawnienie obsługi klienta związanej z nowym świadczeniem informuje o wprowadzeniu następujących ułatwień.

Wnioski na świadczenie będzie można odbierać od dnia 17.03.2016 r. w następujących miejscach:

  • Szkoły na terenie Gminy Radłów
  • Urząd Miejski w Radłowie
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Wypełniony wniosek będzie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie od 1 kwietnia 2016 r.  czyli od daty wejścia w życie ustawy.    

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Osoby, które nie będą ubiegały się o przyznanie świadczenia wychowawczego  (500+ ) na pierwsze dziecko z uwagi,  iż będą przekonane, że ich dochód przekroczy kryterium uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko (800 zł i 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego ), będą zwolnione z obowiązku dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dochód.

Wnioski wraz z dokumentami będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie:

  1. w pokoju nr. 2 – na drugie i kolejne dzieci (dodatkowe informacje pod numerem – tel. 146782003)
  2. w pokoju nr. 3 – na pierwsze i kolejne dzieci z obowiązkiem weryfikowania dochodu (dodatkowe informacje pod numerem tel. 146783033)

Źródło: OPSw Radłowie