Biskupice Radłowskie – Prośba o przekazanie 1% należnego podatku za rok 2015

1Szanowni Państwo!

Zbliża się czas, kiedy wszyscy składamy roczne deklaracje podatkowe do wybranych urzędów skarbowych. To czas, kiedy każdy z nas może przekazać 1% należnego podatku za rok 2015 na wybraną organizację pożytku publicznego.

Będziemy zaszczyceni, jeśli spośród wielu organizacji pożytku publicznego wybiorą Państwo Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie.

Zebrane fundusze z tytułu 1% podatku dochodowego zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów dzieci i uczniów w celach edukacyjnych oraz organizację konkursów i zawodów.

Przekaż 1% należnego podatku za rok 2015

Uwaga!!! Zmieniony numeru KRS!!!

Aktualny numer:

KRS: 0000 332 814

Cel szczegółowy: STOWARZYSZENIE SZKOŁA BISKUPICE RADŁOWSKIE

Partnerem akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego

Dziękujemy za okazaną pomoc, łączymy wyrazy szacunku.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie