Premie dla młodych rolników – będzie zmiana zasad

mlrolnW PROW 2014-2020 młodzi rolnicy mogą liczyć na premię –100 tys. zł. W tym roku planowany jest  drugi nabór wniosków. Zgodnie z harmonogramem opublikowanym wcześniej przez ministerstworolnictwa miał się on odbyć już w marcu. Odbędzie się jednak później, ale za to ma być łatwiej sięgnąć po przewidziane wsparcie. 

ARiMR oczekuje na zakończenie procesu legislacyjnego związanego ze zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz  młodych rolników”  (Dz. U. z 2015 r, poz. 982). Warto jednak poczekać, bo młodzi rolnicy mają zyskaja po wprowadzeniu zmian.

Nowe przepisy mają m.in.  umożliwić przyznanie wsparcia osobom, które, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii dla młodych rolników, złożyły na przykład wniosek o płatności bezpośrednie – tłumaczą przedstawiciele ARiMR. – Dłuższy ma być ponadto okres, w którym można rozpocząć urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku.

 

Dotychczas było tak, że osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem. Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne, a kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący gospodarstwem.

Pomoc może zostać przyznana w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie można wykorzystać na rozwój działalności rolniczej, a także przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych. Premia jest  wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wysokości 80 proc. – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Natomiast  druga – w wysokości 20 proc. – po zrealizowaniu biznesplanu.

(koci)

Źródło:Gazeta Krakowska barbara.kociakowska@polskapress.pl