Gala finałowa XVI Regionalnego Przeglądu Programów Artystycznych „A to Polska właśnie

12311153_787174938093944_8049037017651245737_nGala finałowa XVI Regionalnego Przeglądu Programów Artystycznych „A to Polska właśnie”.
W dniu 27 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie odbyła się gala finałowa XVI Regionalnego Przeglądu Programów Artystycznych „A to Polska właśnie”.
Przegląd odbywał się pod patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego Pana Romana Łucarza.
Na galę przybyli uczestnicy zmagań artystycznych: uczennice i uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, opiekunowie grup, autorzy scenariuszy, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście.
W prezentowanych programach jury, w składzie :
Pani Elżbieta Wiśniewska -Woźniczka – emerytowany nauczyciel-polonista, przewodnicząca jury,
Pan Pułkownik Zbigniew Radoń – rotmistrz kawalerii, dowódca Tarnowskiego Oddziału im. 5. Pułku Strzelców Konnych, członek Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego,
Pan Kazimierz Dżalak – artysta plastyk, nauczyciel,
oceniało scenariusz programu, interpretacje tekstów, interpretacje utworów muzycznych, dekoracje, ruch sceniczny oraz inne walory artystyczne. Szkoły otrzymały dyplomy za udział w Przeglądzie, nagrody rzeczowe i statuetki.
Wyróżniono również indywidualnych uczestników za recytacje i interpretacje utworów muzycznych.

Kategoria szkoły podstawowe:
– Dyplom za udział dla Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach,
– Dyplom za udział dla Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej,
– III miejsce dla Szkoły Podstawowej im. 100–lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach Filia Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Bogumiłowicach,
– II miejsce dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnowie,
– I miejsce ex aequo dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie.

Wyróżnienia:
Dominika Kuc, Marcelina Płacheta – za wykonanie wiersza „ Jesteśmy Polakami” i piosenki „Rozkwitały pąki białych róż”,
Natalia Tomaszewska – za wykonanie wiersza „ Jesteśmy Polakami”,
Karolina Cisoń – za wykonanie piosenki „Rozkwitały pąki białych róż”,
Julia Rodak – za wykonanie na klarnecie “Mazurka Dąbrowskiego”.

Kategoria szkoły gimnazjalne:
– Dyplom za udział dla Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie,
Wyróżnienia: Pani Ewa Gibała i Pani Anna Dziodzio – za ciekawy scenariusz,
Dominika Kukułka – za wykonanie „Hymnu 5. Brygady Wileńskiej”,
– III miejsce dla Publicznego Gimnazjum w Zabawie,
Wyróżnienia: Anna Garncarz i Klaudia Mysiak – za wykonanie piosenki „Niepodległość – trudne słowo”,
– II miejsce dla Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzesku,
Wyróżnienie: Franciszek Podłęcki – za wykonanie Inwokacji i fragmentu Epilogu z „Pana Tadeusza”,
– I miejsce dla Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej.

Swoje nagrody w tej kategorii przyznali członkowie jury: pan pułkownik Zbigniew Radoń ufundował książki dla publicznego Gimnazjum w Radłowie i Zespołu Szkół w Zabawie, natomiast pan Kazimierz Dżalak przekazał Publicznemu Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzesku namalowany przez siebie tryptyk przedstawiający radłowskie pejzaże.

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
– II miejsce dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie,
Wyróżnienia: Emilia Wierzbicka i Agnieszka Stoch – za recytacje,
– I miejsce dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Księdza Janusza Stanisława Pasierba w Żabnie oraz uczniów z Gimnazjum Publicznego w Niedomicach,
Wyróżnienia za walory wokalne i zaprezentowanie utworów muzycznych: Kinga Dulęba, Julia Czekańska, Dawid Budzyń, Wiktoria Rzeszutek, Daria Nawój, Joanna Flis.

W gali finałowej uczestnicy Przeglądu zaprezentowali fragmenty programów, wiersze, utwory muzyczne, które szczególnie zapadły w pamięci jury.
Wystąpili wymienieni już wyróżnieni młodzi artyści, ponadto zaprezentowali się:
– uczniowie z Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnowie, – zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej w piosence „Pytasz mnie”,
– dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach (scena obrazująca rozbiór Polski),
– uczniowie Szkoły Podstawowej w Żabnie, którzy przedstawili fragment programu „Piękna nasza Polska cała”.
– Chór z Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzesku wykonał dwa utwory: „Nasz dom” i „Polskie kwiaty”,
– gospodarze Przeglądu – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie zatańczyli poloneza,
– uczniowie ZSP w Żabnie i Publicznego Gimnazjum w Niedomicach wykonali utwór „Ja to mam szczęście”.

Nagłośnienie prezentowanych programów zapewniali Panowie: Grzegorz Gawełek i Rafał Traczyk.

Dziękujemy gościom, którzy przybyli na galę :
Pani Urszuli Blicharz – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie
Panu Pawłowi Smoleniowi – Przewodniczącemu Rady Powiatu Tarnowskiego
Panu Piotrowi Kaperze – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radłowie
Panu Tomaszowi Stelmachowi – członkowi Zarządu Powiatu Tarnowskiego
Panu Ryszardowi Pagaczowi – Radnemu Miasta Tarnowa
Pani Barbarze Marcinkowskiej – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
Panu Tadeuszowi Halastrze – członkowi Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie
Pani Jadwidze Bieś – Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnemu w Woli Radłowskiej
Pani Małgorzacie Galarze – Golemie – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach
Pani Urszuli Grabka – wicedyrektor Filii Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Bogumiłowicach
Pani Renacie Kwaśniak – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie
Pani Elżbiecie Wójcik – Dyrektorowi Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnowie
Pani Ewie Tomaszewskiej – wicedyrektor Zespołu Szkół w Radłowie.
Dziękujemy serdecznie zespołom za udział w Przeglądzie. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Do zobaczenia za rok.

Źródło: ZSP w Radłowie