REMIZA JAKO ATRAKCJA WIZUALNA?

Straż1Od 4 lat Zarząd Ochotniczej  Straży Pożarnej w Siedlcu prosi Burmistrza Zbigniewa Mączkę o możliwość rozbudowy remizy Strażackiej w Siedlcu. Strażacy we własnym zakresie zgromadzili materiały budowlane uzyskali niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę. Przeszkodą jest jeden podpis pod zgodą na dysponowanie terenu pod Remizą Strażacką . Bez tej zgody Strażacy nie są w stanie uzyskać Decyzji o Pozwoleniu na Budowę i przeprowadzić niezbędnych prac związanych z budową pomieszczeń na sprzęt niezbędny do funkcjonowania jednostki. Sprzęt obecnie znajduje sie w pomieszczeniach prywatnych poza jednostką.

Na dodatek obecnie prowadzone prace modernizacyjne  (http://www.gminaradlow.pl/index.php/component/content/article/2-news/2291-termomodernizacja-remizy-osp-w-siedlcu) na które przeznaczono 132 181,06zł praktycznie zamykają drogę na budowę niezbędnego magazynu. W ramach termomodernizacji wykonano również drzwi garażowe które są za małe. Czy to spowoduje, że także wóz strażacki będzie przechowywany w prywatnych pomieszczeniach poza jednostką? Jaka funkcję będzie pełnił budynek Remizy Strażackiej w Siedlcu?