Czy to pierwszy krok do odwołania Prezydenta Ciepieli?

cache_2441360482Tarnów: Prezydent Ciepiela bez absolutorium, Radni pokazują żółtą kartkę

Na X Sesji Zwyczajnej Rada Miejska w Tarnowie nie podjęła uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego Miasta Tarnowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowa za 2014. Uchwałę w tej sprawie poparło 8 radnych, 16 było przeciw jeden z radnych był nieobecny podczas posiedzenia.

Radny Marek Ciesielczyk złożył wniosek, aby głosowanie w tej sprawie było przeprowadzone imiennie. – To jedno z ważniejszych głosowań i mieszkańcy Tarnowa mają prawo wiedzieć jak kto głosował– mówił radny M. Ciesielczyk. Wniosek w tej sprawie został przyjęty większością głosów.

Przeciwko podjęciu absolutorium dla prezydenta Romana Ciepieli głosowało 13 radnych Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Łabno z Solidarnej Polski, Jan Niedojadło ze stowarzyszenia Tarnowianie oraz Marek Ciesielczyk ze stowarzyszenia Oburzeni. Za głosowało 5 radnych Platformy Obywatelskiej, 2 SLD oraz Grażyna Barwacz ze stowarzyszenia Tarnowianie.

Radni pytali między innymi o kredyt jaki zaciągnęło miasto w celu utrzymania stałej płynności finansowej. Innymi tematami dyskutowanymi w tym punkcie były wolne środki w budżecie czy tzw. fundusz korkowy – czyli środki pozyskiwane przez gminę z koncesji na sprzedaż alkoholu. Na pytania radnych odpowiadał skarbnik miasta Sławomir Kolasiński. Sprawozdanie z wykonania budżetu w minionym roku pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa a ostatnio także Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie.

źródło: tarnowska.tv/