Nowa publikacja o Radłowskiej Parafii

dsNowa publikacja o Radłowskiej Parafii – historia – ludzie – wydarzenia

„Parafia Radłowska i Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie. Historia – Ludzie – Wydarzenia” to najnowsza publikacja, która została wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki START w Radłowie realizowana w ramach projektu pn. „Publikacja książki pt. Parafia Radłowska i Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie. Historia – Ludzie – Wydarzenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małych Projektów operacji Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013.
We wstępie książki autorzy informują, że „zamysłem autorów niniejszej publikacji jest ukazanie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w jego pięknie i dostojeństwie. Służyć temu ma zarówno opis jak i fotografia, bowiem dopiero w połączeniu tych dwóch form przekazu można osiągnąć zamierzony cel. Nie sposób jednak mówić o samej świątyni w oderwaniu od parafii, stąd też radłowski kościół pokazany zostaje tutaj szerzej, nie tylko jako budowla sakralna, ale przede wszystkim jako wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa. Stąd też obok historycznego opisu świątyni i jej cennych zabytków wiele miejsca poświęcono ludziom którzy współtworzyli radłowski kościół na przestrzeni wieków albo byli w jakiś sposób z nim związani”.
Publikacja liczy 128 stroni tworzy ją kilka rozdziałów.
Książka zaczyna się od rysu historycznego kościoła i parafii pw. Jana Chrzciciela w Radłowie, przedstawia jakie zmiany zachodziły na przestrzeni wieków, jak zmieniała się radłowska świątynia po odbudowie ze zniszczeń wojennych oraz jak wygląda obecnie. Dowiedzieć się można jak zmieniły się granice parafii na przestrzeni lat oraz jak rodziły się nowe parafie. Publikacja zawiera poczet radłowskich proboszczów i wikarych a także różne ważne wydarzenia z życia parafii, m.in. 600-lecie budowy kościoła, uroczystości hozjuszowskie i milenijne.

Stanisław Domarecki
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacji
i Turystyki START w Radłowie

Źródło: Urząd Gminy w Radłowie