“ZŁOTY GRYF” 2015 w Dębicy

_nZespół Ludowy WOLANIE otrzymał WYRÓŻNIENIE w VII Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcy i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „ZLOTY GRYF” 2015 w Dębicy, w kategorii wiekowej 13-18 lat. Zespół zaprezentował tańce narodowe: poloneza, krakowiaka oraz kujawiaka z oberkiem. Tancerzom przygrywała kapela którą od zaledwie miesiąca przygotowuje p. Grzegorz Gawełek. Swoimi umiejętnościami zaskarbili sobie uznanie oceniających i muzyków z innych zespołów.
Uczestnicy Przeglądu zostali poddani surowej a zarazem fachowej ocenie 3-osobowego jury w składzie: Jadwiga Madej-Bar (dr nauk humanistycznych, nauczyciel, instruktor-choreograf, tancerka w Zespole Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”), Paweł Paluch (absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, specjalność – akordeon, laureat nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych), Romuald Kalinowski (kierownik Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, sędzia turniejów tańców polskich w formie towarzyskiej). Komisja oceniła opracowania choreograficzne, dobór repertuaru, muzykę, kostiumy, poziom prezentacji i ogólne wrażenia artystyczne. Jury orzekło zgodnie iż poziom prezentowanych programów w tym roku był bardzo wysoki. Przegląd stał się źródłem doświadczeń dla ich uczestników i był wielkim wyzwaniem dla Zespołu Ludowego WOLANIE. Wykonawcy zatańczyli na profesjonalnej scenie o wymiarach 16 na 8 metrów, w pełnym scenicznym oświetleniu a to dla naszych WOLAN było kolejnym nowym, a zarazem cennym doświadczeniem.


Zespół Ludowy WOLANIE to grupa młodych osób które tańcem i śpiewem kultywują polską tradycję ludową. Obecnie WOLANIE przygotowują się do VIII Małopolskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych SMOK 2015 w Krakowie w kwietniu br.

Źródło :gminaradlow.pl