Mieli wielu synów w wojsku

medale_obronnosc_2015_8W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, którzy mieli trzech lub więcej synów w wojsku. Ceremonii dekoracji medalami dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk Zbigniew Skurnowicz. Gratulacje odznaczonym rodzicom złożyli również Starosta Tarnowski Roman Łucarz i Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński.

Starosta Tarnowski Roman Łucarz pogratulował odznaczonym i podziękował za przybycie do Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Dziś składamy Państwu – tym rodzicom z terenu Powiatu Tarnowskiego, którzy mieli trzech lub więcej synów w Wojsku Polskim, podziękowania, wyrazy wdzięczności oraz szacunku za wzorowe wychowanie synów, którzy służąc w Wojsku Polskim, dali przykład obywatelskiej i patriotycznej postawy, przywiązania do narodu i suwerennego państwa – powiedział Starosta Tarnowski.

Starosta i Wicestarosta Tarnowski wręczyli także odznaczonym dyplomy gratulacyjne, zestawy upominków oraz paniom symboliczne róże.

W uroczystości uczestniczyli również Wójt Gminy Gromnik Bogdan Stasz, Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak, Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka, Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Godfryd, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś, Burmistrz Ciężkowic Zbigniew Jurkiewicz, Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś.

W stosownym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej, dotyczącym zasad i trybu przyznawania Medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” zapisane zostało, iż przyznaje się go między innymi, w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” odznaczeni zostali Państwo Krystyna i Adam Ciężadło z Woli Rzędzińskiej. Pozostałe osoby otrzymały drugi stopień tego odznaczenia – medal srebrny.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowie