RUSZYŁY DOPŁATY ZA 2014 ROK

rolnik-ciagnikARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich dla rolników za rok 2014 od poniedziałku 1 grudnia.

Wnioski o płatności złożyło w tym roku 1,353 mln rolników w całej Polsce. Agencja ma wypłacić 14,2 mld zł do 30 czerwca 2015 roku.

Dopłaty bezpośrednie to dla ubogiego rolnictwa w Polsce jeden z najważniejszych źródeł dochodów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na polską wieś trafiło ok. 120 mld zł., a dochody rolników wzrosły.

Według GUS dochód na 1 osobę w gospodarstwach domowych rolników jest jednym z najniższych, gorzej stoją tylko gospodarstwa domowe rencistów. Sytuacja rolników w Polsce jest jedną z trudniejszych w Europie. Przykładem jest np. częsta emigracja zarobkowa rolników do… rolników w Europie zachodniej. W ostatnich latach sytuacja ta nie uległa poprawie. Również dopłaty dla rolników są stosunkowo niskie w porównaniu z krajami unijnymi.

Źródło: ARiMR