Wielki sukces absolwentki radłowskiego Liceum

adadBarbara Piotrowska, absolwentka  Liceum Ogólnokształcącego w Radłowie z roku 2010, została uhonorowana prestiżową nagrodą im. Tadeusza Tertila za najlepszą pracę licencjacką w roku akademickim 2013/2014. Nagroda ta przyznawana jest corocznie przez Radę Miejską Tarnowa i Radę Powiatu Tarnowskiego autorom najlepszych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich. Pani Barbara, obecnie wychowawczyni klasy II b Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny w Ilkowicach, jest absolwentką Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (2014) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Promotorem nagrodzonej pracy licencjackiej (tytuł: „Świadomość zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów szkoły podstawowej, ich rodziców i nauczycieli”) był dr hab. inż. Janusz  Morbitzer, profesor nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Laureatce serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.gminaradlow.pl