Sportowy Okrągły Stół (SOS)

radlooow5 listopada w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie odbyła się ogólnoszkolna debata Sportowego Okrągłego Stołu. Przed debatą, podczas lekcji wychowania fizycznego nauczyciele przeprowadzili rozmowy z uczniami na temat dotychczasowych lekcji wychowania fizycznego. Co uczniom się podoba w lekcjach, a co chcieliby zmienić. Debatę SOS przeprowadził koordynator i nauczyciele wspomagający. Uczniowie zabierali głos na temat lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Stwierdzili, że wszystko im się podoba w lekcjach choć kilka rzeczy chcieliby udoskonalić. Chcieliby, żeby podczas lekcji częściej stosowane były ćwiczenia przy muzyce, chcieliby też więcej gier i zabaw. Chłopcy chcieli, żeby zorganizować im „Ligę Klas” w piłkę nożną. Większa część dyskusji dotyczyła zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie chcieliby żeby:

– zorganizować wyjazdy na basen do Tarnowa zamiast jak do tej pory do Dąbrowy Tarnowskiej,

– zorganizować zumbę,

– w dalszym ciągu organizować wyjazdy na lodowisko i do kręgielni,

– zorganizować wyjazd na mecz piłki nożnej klubów Wisła Kraków lub Termalica Bruk- Bet Nieciecza,

– na początku każdego miesiąca podać do informacji uczniów propozycje wyjazdów możliwych do zorganizowania w danym miesiącu, co spowoduje zwiększenie frekwencji.

Podczas debaty wybrano zadanie do wyboru: Nowe zajęcia pozalekcyjne.

Wnioski:

1) Uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego poprzez: zwiększenie ilości ćwiczeń przy muzyce i stosowanie gier i zabaw.

2) Wprowadzenie rywalizacji sportowej pomiędzy klasami.

3) W ramach „Nowych zajęć pozalekcyjnych” organizowanie częstszych wyjazdów na basen, lodowisko i kręgielnie.

Źródło: www.blogiceo.nq.pl