Gmina Radłów – Potrzebny kredytodawca !

ikoOstatnio gmina Radłów ogłosiła dwa przetargi na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu . Pierwszy przetarg opiewa na sumę 709.547,35 zł która ma być przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz drugi przetarg o udzielenie kredytu dla gminy Radłów  jest na kwotę w wysokości 1.975.838,88 zł, z przeznaczeniem pokrycia planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .Termin spłaty tej pożyczki nastąpi w latach od 2015 do 2029 .

Źródło: bip.malopolska.pl