Cenzura w gminie Radłów – Władza chce zamknięcia portalu !!!

0b7cf1d2e357Wczoraj nasza redakcja otrzymała pismo w którym to Zastępca Burmistrza Gminy Radłów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej “zachęcają” nas do usunięcia strony internetowej Mieszkańców Gminy Radłów w terminie do 7 dni . Władza najwyraźniej boi się prawdy, dlatego wszystkimi siłami próbuje zamknąć usta naszej redakcji .

Oto część pisma które otrzymaliśmy : ” (…) Wasz portal noszący adres www.gminaradlow.com.pl narusza w sposób jednoznaczny art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż podszywa się on pod nazwę oficjalnej strony Gminy Radłów, który nosi nazwę www.gminaradlow.pl. Wasza nazwa portalu wprowadza mieszkańców Gminy Radłów w błąd, ponieważ są oni przekonani, że wchodzą na oficjalną stronę gminy i zapoznają się z oficjalnym stanowiskiem Gminy Radłów. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie zmiany nazwy adresu portalu, ewentualnie o całkowite jego usunięcie w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma. Po bezskutecznym upływie terminu, wystąpimy ze stosowną skargą do Urzędu Kontroli Elektronicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl Piotr Kapera Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie Wiesław Armatys Zastępca Burmistrza Radłowa ” 

Pragniemy tylko przypomnieć ,że art .5 ma zastosowanie tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej .

Art. 1.
[Zakres zastosowania ustawy]


Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach – w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.

Mówimy stanowcze STOP cenzurze !!