XVI Dożynki Województwa Małopolskiego

DSC0052431 sierpnia br. na terenie powiatu oświęcimskiego podczas  XVI Dożynek Województwa Małopolskiego świętowali rolnicy z całego województwa. Do Osieka, by dziękować Opatrzności za plony udali się przedstawiciele wszystkich małopolskich gmin. Gminę Radłów reprezentowało sołectwo Wał-Ruda, a grupie wieńcowej towarzyszył z-ca burmistrza Wiesław Armatys. Wieniec dożynkowy wykonany przez Panie z Wał-Rudy otrzymał nagrodę w wysokości 500 zł za udział w Wojewódzkim Konkursie Wieńców Dożynkowych.

 

Źródło:www.gminaradlow.pl