Tag Archives: program na rzecz ochrony zwierzyny

Powiat Tarnowski kontynuuje program na rzecz ochrony zwierzyny drobnej

Od 2006 roku Powiat Tarnowski prowadzi działania reintrodukcji zająca i bażanta na terenach leśnych. Celem przesiedleń było wprowadzenie nowych gatunków w danym terenie lub tak zwane „odświeżenie krwi”, czyli wprowadzenie…