Tag Archives: Imigranci

Jak odebrano 1,26 milionów zł repatriantom, by dać uchodźcom.

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażanie pozytywnej opinii w sprawie zmiany przeznaczenia: (…) kwoty 1.266.000 zł pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa w poz. 13 – Pomoc repatriantów” –…

„Sprzedawczyki Polacy” i „koniec Grupy Wyszehradzkiej”

Główny dziennik słowacki „Hospodarskie noviny” na swoim portalu internetowym podkreśla odstąpienie Polski od pozostałych członków grupy Wyszehradzkiej w sprawie imigrantów: „Za [przyjęciem uchodźców – red.] głosowali przedstawiciele wszystkich krajów za…