Tag Archives: 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzisiaj obchodzimy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja była pierwszą ustawą zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3…