Category Archives: Sprawy mieszkańców

Czy już zasłużyliśmy?

Kilka lat temu  na łamach naszego portalu pojawił się artykuł dotyczący zniszczonego przez „powódź” a tak naprawdę rozebranego przy odmulaniu rowu mostka. Mostek ten znajdował się na ul. Wiśniowej w Radłowie i…

Priorytety dla władz gminnych.

Na przykładzie walki o jeden mostek dla mieszkańców nieopodal ul. Nowy Swiat w Radłowie możemy zobaczyć co dla naszych włodarzy jest priorytetem. Sprawę odbudowania spornego mostka wiceburmistrz w art. opublikowanym…

Czy jesteśmy złodziejami…. ? – Jakie zdanie ma o nas wiceburmistrz?

Nie będzie mostku, bo mieszkańcy kradną…….. Więcej w artykule. źródło: miasto i ludzie

Sprawy mieszkańców

Na prośbę p. Stanisława Rajczyka publikujemy pismo do Radnego Pawła Jachimka złożone do UG Radłów.

Porozrzucane siano na posesjach mieszkańców Wał-Rudy – Tradycja czy Chuligaństwo?

Dnia 25 grudnia w godzinnach porannych nieznani sprawcy tak jak rok wcześniej porozrzucali siano na posesjach mieszkańców Wał-Rudy. Dawniej w wigilijny wieczór chłopcy robili rozmaite psoty, szczególnie w tych zagro­dach, gdzie…

Czy zostało naruszone prawo -sprawy mieszkańców.

Stanisław Rajczak twierdzi, że nie dostał od Urzędu Gminy w Radłowie decyzji o warunkach zabudowy.  Urząd Gminy powinien być bezstronnym i pomocnym w rozpatrywaniu spraw swoich mieszkańców. Czy tak jest? –…

Sprawy mieszkańców.

Prosimy Urząd Gminy o wyjaśnienie sprawy w komentarzu pod postem.

Radny Piotr Kapera

Prosimy o interwencję w sprawie która dotyczy okręgu z którego został Pan wybrany. Pana wyborcy chcą być traktowani poważnie. Sprawa nabiera tempa i zaczynają się nią interesować media.

Przyjazny Urząd

Specyficzne podejście do problemów własnych mieszkańców mają władze naszego Radłowa. Sprawa zniszczonych- przez „powódź” 😉  przepustów i zjazdów toczy się i toczy. Zastanówmy się jaka musiała być potężna siła rażenia „powodzi” że zamieniła kilkadziesiąt przepustów w „szczątki”….