Czy już zasłużyliśmy?

Kilka lat temu  na łamach naszego portalu pojawił się artykuł dotyczący zniszczonego przez „powódź” a tak naprawdę rozebranego przy odmulaniu rowu mostka. Mostek ten znajdował się na ul. Wiśniowej w Radłowie i służył okolicznym mieszkańcom kilkadziesiąt lat. Wystarczyło kilka lat żeby okoliczny teren został zaniedbany i zapomniany. Skoro nie było przejazdu nie było potrzeby żeby drogę Gmina utrzymywała. Teraz pojawił się kolejny problem Gmina montuje kamery bo obawia się że będziemy wyrzucali śmieci bo skoro wszystko tam zarosło to inaczej być nie może. A okoliczni mieszkańcy zastanawiają się, czy skoro już zostali posądzeni o kradzieże drzewa z lasu i o wywożenie śmieci jeszcze o coś zostaną posądzeni. Kamera została zamontowana, Ktoś będzie obserwował czy wywozimy śmieci do lasu to przy okazji może sprawdzić czy  kradniemy drzewo – mówią mieszkańcy. Kilka osób zadowolonych z tego że „tyle się dzieje” w Gminie komentując pod naszymi artykułami zrobiło sobie przysłowiowe „jaja” z mieszkańców upominających się o mostek, bo skoro kradną i wywalają sobie pod nosem śmieci to i pośmiać się z nich już można. Teren zarasta, droga nie stanowi już problemu bo skoro nikt tam już nie jeździ to nie trzeba jej remontować i utrzymywać.

Nasuwa się pytanie czy okoliczni mieszkańcy już zasłużyli żeby przywrócić zaniedbane tereny wokół ul. Wiśniowej do stanu sprzed zniszczeń przez „Powódź”?