Priorytety dla władz gminnych.

Na przykładzie walki o jeden mostek dla mieszkańców nieopodal ul. Nowy Swiat w Radłowie możemy zobaczyć co dla naszych włodarzy jest priorytetem.
Sprawę odbudowania spornego mostka wiceburmistrz
w art. opublikowanym w Miasto i Ludzie tłumaczy tak-

Gdyby mostek został przez nas odtworzony, a droga utwardzona to z pewnością kradzieże
drewna by się nasiliły w tym rejonie, a i tak jest to już plaga.

a w/g publikacji w TEMI wiceburmistrz twierdzi, że odbudowa nie należy do

…. najpilniejszych inwestycji w gminie

zaś kierownik ds. inwestycji (w/g publikacji w TEMI) mówi że

Gminy nie stać na taką inwestycję

Sprawa toczy się siedem lat i okazuje się, że Gminy nie stać na tak drobną inwestycję jak odbudowa mostka.
W takim razie rodzi się pytanie czy na organizację kilkudniowych „Światowych dni Radłowa” w roku wyborczym Gminę stać.