Dobry Czas na Biznes

dcb2Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w powiecie brzeskim, dąbrowskim,tarnowskim oraz na terenie miasta Tarnowa weź udział w naszym projekcie.

Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł r. Możesz także otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. Celem projektu  jest otworzenie 400 działalności gospodarczych.

Wartość projektu:  19 313 538,17 zł

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Planowane nabory: 5 w odstępach co 2 miesiące (od września 2016 r. do maja 2017 r.)

Dla kogo:

Dla osób bezrobotnych  i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) należących do co najmniej  jednej z grup:

a) osób powyżej 50 roku życia,
b) osób ługotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach,
e) kobiet.

Projekt „Dobry Czas na Biznes – ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.