Papież Franciszek w Krakowie

Kraków, 28.07.2016. Papie¿ Franciszek (w samochodzie) na Rynku G³ównym w Krakowie, 28 bm. w drodze do klasztoru sióstr prezentek. Od lat siostry z tego zgromadzenia prowadz¹ w Watykanie tzw. prywatny magazyn papie¿a, wykorzystywany przed podró¿ami. Ojciec Œwiêty odwiedzi klasztor w drodze do Czêstochowy. W Klasztorze Jasnogórskim papie¿ bêdzie uczestniczyæ w mszy œw. odprawionej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Papie¿ Franciszek bêdzie przebywa³ w Polsce do 31 lipca, bior¹c udzia³ w odbywaj¹cych siê w tym czasie XXXI Œwiatowych Dniach M³odzie¿y (cat) PAP/Andrzej Grygiel

Kraków, 28.07.2016. Papie¿ Franciszek (w samochodzie) na Rynku G³ównym w Krakowie, 28 bm. w drodze do klasztoru sióstr prezentek. Od lat siostry z tego zgromadzenia prowadz¹ w Watykanie tzw. prywatny magazyn papie¿a, wykorzystywany przed podró¿ami. Ojciec Œwiêty odwiedzi klasztor w drodze do Czêstochowy. W Klasztorze Jasnogórskim papie¿ bêdzie uczestniczyæ w mszy œw. odprawionej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Papie¿ Franciszek bêdzie przebywa³ w Polsce do 31 lipca, bior¹c udzia³ w odbywaj¹cych siê w tym czasie XXXI Œwiatowych Dniach M³odzie¿y (cat)
PAP/Andrzej Grygiel

Po przylocie na lotnisko w podkrakowskich Balicach udał się na Wawel. Po ceremonii oficjalnego powitania, która odbyła się na dziedzińcu Wawelu, papież Franciszek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent ujawnił, że rozmawiał z papieżem o sytuacji w Polsce, wartościach rodzinnych. Zapewnił, że nie poruszano tematu uchodźców. Potem odbyła się rozmowa Franciszka z polskimi biskupami w katedrze na Wawelu.

Wieczorem przed oknem papieskim, w którym po 21 pojawił się papież, zgromadziły się tłumy. Wśród oczekujących była m.in. premier Beata Szydło.

Papież swoje wystąpienie w oknie papieskim rozpoczął od prośby o chwilę ciszy i modlitwę za wolontariusza pracującego przy organizacji ŚDM, który zmarł 2 lipca.

Podczas przejazdu Franciszka przez Kraków doszło do drobnego incydentu. Do papamobile podbiegł ubrany na czarno mężczyzna. Służby zareagowały błyskawicznie – podał TVN24.

Trwają Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Bierze w nich udział prawie pół miliona pielgrzymów ze 187 krajów. Najwięcej uczestników pochodzi z Polski – prawie 80 tys., ponad 60 tys. z Włoch, 32 tys. z Francji, 30 tys. Hiszpanii i 23 tys. z USA. Liczne grupy przyjechały też z Niemiec, Brazylii, Czech, Słowacji i Portugalii.

Źródło:WP.pl