Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

soltys

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Radłów wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Życzą Mieszkańcy Gminy Radłów