Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Tarnowski stopka okStarostwo Powiatowe w Tarnowie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Projekty mogą być realizowane w zakresie:
– likwidacji barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy,
– w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
– tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych,
– likwidacji barier transportowych tj. zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów w 2016 roku należy składać do dnia31 marca 2016 r. Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji w 2016 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” umieszczone są na stroniewww.pfron.org.pl – w zakładce programy i zadania PFRON. Dodatkowych informacji o zasadach realizacji „Programu” udzielają pracownicy Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie – tel. 14 68 83 359.

Informacja o programie i druki wniosków dostępne są tutaj.

Źródło:Starostwo Powiatowe w Tarnowie