Jak młodzi widzą katarstrofę smoleńską – Basti & ZWS Smoleńsk Beat Matts, Mix, Mastering Nestor [video clip]

pobraneTo ciekawe, że młodzi zaczynają tworzyć własną oryginalną narrację najnowszej historii swojej Ojczyzny i że robią to tak trafnie i skutecznie. Dzięki nowym metodom wizualizacji udrażniają kanały komunikacji, których istnienia, my ludzie starszego pokolenia, nawet nie przeczuwamy, a co dopiero o korzystaniu z nich. Dla nas formy, jakimi często posługują się ludzie o 30 lat od nas młodsi są w dużej mierze niezrozumiałe, jednak prawda nie zna ograniczeń formalnych i potrafi kwitnąć i wzsrastać na bazie bardzo odmiennych estetyk. Jak wam się to podoba?