Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów azbestowych

imagesBurmistrz Radłowa uprzejmie zawiadamia, że do końca roku 2016 jest realizowany program pn.

„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
W związku z tym informuję, że prowadzony jest ciągły nabór wniosków na utylizację i demontaż eternitu znajdującego się na dachach jak i zgruzowanego.

SKORZYSTAJ !

Przy dochodach w rodzinie nie przekraczających 540 zł na jednego członka, możliwe jest otrzymanie darowizny w postaci pomocy rzeczowej – maksymalnie 200 m2 blachy standardowej (trapezowej brązowej). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Radłowie pok. nr 7 (tel. 14 6782 044 w. 26)

Źródło:Urząd Gminy w Radłowie