Część zarządzeń Burmistrza niepublikowana na BIP.

Scan0007AW dniu 9 marca 2016 otrzymaliśmy i publikujemy Wnioski mieszkańca skierowane do Urzędu Miejskiego o udostępnienie Zarządzeń Burmistrza. W dniu składania wniosków brakowało publikacji kilkuset zarządzeń za lata 2011-2016. Część z nich w dniu 9 marca 2016 widnieje na BIP-ie (http://bip.malopolska.pl/umradlow/Article/index/id,287364.html?limit=10&sort=_868&sort_dir=asc)

Czy wszystkie brakujące zarządzenia pojawią się na BIP-ie?

Jaka jest przyczyna nieopublikowania tych zarządzeń?

Prosimy Pana Burmistrza o wyjaśnienie w komentarzu pod postem.

Scan0007B Scan0007C Scan0007D Scan0007E Scan0007F