Aktywność międzynarodowa – szkolenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

3018 marca br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbędzie się szkolenie adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu tarnowskiego, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 15 marca br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz zasady zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu dostępne są tutaj.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 18 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie – w godz. od 9.00 do 16.00.

Źródło:Starostwo Powiatu Tarnowskiego