1 Marca- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Siedzikowna_kartka_Strona_mSkazani za pomoc Żołnierzom Wyklętym.

Klich  Józef zam. Siedlec , skazany na 15 lat,

Olesiński Stanisław zam. Niwka skazany na 15 lat,

Sułek Jan zam. Siedlec skazany na 10 lat,

Malec Julian zam. Siedlec skazany na 10 lat

Śledź Józef zam. Siedlec skazany na 10 lat ,

Kuklewicz Paweł zam. Siedlec skazany na 10 lat,

Olesiński Feliks zam. Niwka skazany na 10 lat ,

Jachimek Helena zam Radłów skazana na 12 lat ,

Rudziński Edward zam. Siedlec skazany na 8 lat ,

Barnaś Edward zam. Radłów skazany na 8  lat.

Bąk Józef zam. Siedlec skazany na 8 lat ,

Mączko Adolf zam. Radłów skazany na 7 lat ,

Pabian Antoni zam. Siedlec skazany na 5 lat,

Szumlański Józef zam. Siedlec skazany na 5 lat,

Stefański Franciszek zam. Radłów skazany na 5 lat ,

Ściubski Michał zam. ,  Radłów skazany na 5 lat,

Dulian Szczepan zam. Niwka skazany na 3 lata ,

Zieliński Julian zam. Siedlec skazany na 2 lata ,

Jurek Józef zam. Siedlec skazany na 2 lata ,

Szwiec Stanisław zam. Sanoka skazany na  1,5 roku ,

Dulian Józef zam. Niwka skazany na 1,5 roku,

Hornik Władysława zam. Radłów skazana na 1,5 roku,

Zieliński Józef  zam. Siedlec skazany na 1 rok.

Śledż Stanisław zam. Radłów skazany na 4 lata ,

Edward Patulski zam . Wola Radłowska skazany na 2 lata ,

Hornik Julia zam. Radłów skazana na 5 lat.

Hornik Stanisława zam. Radłów skazana na 5 lat,

Puchała Andrzej zam. Zdrochec skazany na 4 lata ,

Wojnicki Aleksander zam. Zdrochec skazany na 1 rok.

wydawane wyroki dodatkowo obejmowały najczęśćiej przepadek mienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.