W Tarnowie można pozbyć się gabarytów

Jak-pozbyc-sie-gabarytow_mediumNa terenie miasta Tarnów funkcjonują dwa PSZOKi, przy ul. Cmentarnej 31 i ul. Kąpielowej 4b, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17 (w dni powszednie) oraz 7-15 (w soboty).

W punktach tych przyjmowane są nie tylko odpady  selektywnie zbierane, tj. szkło, papier i  opakowania wielomateriałowe, ale także tzw. odpady problemowe, m.in.: odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble, zużyte opony, sprzęt elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz). Ponadto do dyspozycji mieszkańców oddano 17 tarnowskich aptek, w których w specjalnie przeznaczonych pojemnikach można zostawić przeterminowane i niepotrzebne medykamenty. Szczegółowy wykaz placówek do pobrania tutaj

Źródło: Urząd Miasta Tarnów