Radłów w liczbach

statystykiRadłów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 766, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2010-2014 liczba mieszkańców wzrosła o 1,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy powiatu zawarli w 2014 roku 22 małżeństw, co odpowiada 8,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
32,8% mieszkańców Radłowa jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 1,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

Radłów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,1 na 1000 mieszkańców Radłowa. W 2014 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 260 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,22 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2013 roku 47,2% zgonów w Radłowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Radłowie były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radłowa przypada 8.2 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

W 2014 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radłowa -4. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

64,8% mieszkańców Radłowa jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Źródło: www.polskawliczbach.pl