Podziękowanie i szacunek dla rodziców żołnierzy

wreczenie_medali_obronnosc_2016_4W tarnowskim Starostwie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, którzy mieli trzech lub więcej synów w wojsku. Ceremonii dekoracji medalami dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk Zbigniew Skurnowicz. Gratulacje odznaczonym rodzicom złożyli również Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jacek Hudyma.

Starosta Tarnowski Roman Łucarz pogratulował odznaczonym i podziękował za przybycie do Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Starosta gratulując zebranym zaznaczył: – Dziś składamy Państwu – tym rodzicom z terenu Powiatu Tarnowskiego, którzy mieli trzech lub więcej synów w Wojsku Polskim, podziękowania, wyrazy wdzięczności oraz szacunku za wzorowe wychowanie synów, którzy służąc w Wojsku Polskim, dali przykład obywatelskiej i patriotycznej postawy, przywiązania do narodu i suwerennego państwa.

Przedstawiciele Zarządu Powiatu wręczyli także odznaczonym dyplomy gratulacyjne, zestawy upominków oraz paniom symboliczne róże.

W uroczystości uczestniczyli również wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu.

W stosownym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej, dotyczącym zasad i trybu przyznawania Medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” zapisane zostało, iż przyznaje się go między innymi, w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej w bieżącym roku 7 osób z Powiatu Tarnowskiego otrzymało medale złote, zaś 23 – srebrne.

Źródło: Powiat Tarnowski